-Wa- Japan Web Magazine

Liên hệ

Lưu ý

  • Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi đến địa chỉ email bạn nhập bên dưới.
  • Mất khoảng 1 đến 2 ngày để trả lời. (Không tính thứ 7, Chủ Nhật, các ngày Lễ, Tết)
  • Tùy vào nội dung câu hỏi, có khi sẽ cần thêm chút thời gian để trả lời.
  • Các ngôn ngữ có thể được sử dụng để đặt câu hỏi chỉ giới hạn ở tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Việt.


Về trang chủ

PAGE TOP